12. Recenzije, prikazi i referiranost

U Hrvatskoj

ANĐELKOVIĆ, Ljubica: Kvalitetni rašomon (Colloquia Maruliana X, Književni krug Split 2001). // Vijenac, 28. 6, 2001, str. 13.

BADURINA–STIPČEVIĆ, Vesna. Marci Maruli, Repertorivm I-III, e codice Romano in lvcem edidit Branimir Glavičić. Sabrana djela Marka Marulića, knj. 14, Književni krug, Split 1998-2000. // Suvremena lingvistika, 49-50/1 (2000), 191.

BÉNÉ, Charles. Branko Jozić-Bratislav Lučin: Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: Tiskana djela (1477-1977) [Bibliographie de Marko Marulić. Premire partie: Oeuvres imprimees (1477-1977)], Cercle Littéraire de Split, Marulianum, Split 1998 (200 pages + 80 illustrations). // Colloquia Maruliana IX (2000), 502-504.

BJ [Branko Jozić]. Nedjeljka Paro: “Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: radovi o Maruliću (1565-2000)” /Bibliography of Marko Marulić. Third Part: Works on Marulić (1565-2000). // Most ][The Bridge, November 2004, str. 33.

BOGIŠIĆ, Rafo. Novi Marko Marulić; Mladen Parlov: Speculum virtutis: Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao. Književni krug. Split, 2003. // Forum, 10-12 (2004), str. 1444-1447.

BOGDAN, Tomislav. Fundamentalna marulologija : nitko neće biti sretniji od Tomasovića ako njegove spoznaje zastare. // Zarez, 1 : 10(25. lipnja 1999), str. 40.

BUDOR, Karlo. Bratislav Lučin, “Marko Marulić (1450-1524)”, Edición española: Francisco Javier Juez Gálvez, Ediciones Clásicas (Col. Biblioteca del Humanismo, 2), Madrid, 2000; 94 págs, de tamano 11 x 16,5 cm // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 44(1999) [2000 !], str. 305-306.

ČUPKOVIĆ, Gordana. Marko Marulić: Latinska manja djela II., priredili i preveli: Vedran Gligo, Veljko Gortan, Neven Jovanović, Darko Novaković i Vlado Rezar, Književni krug, Split, 2011. // Zadarska smotra, 60 (2011) 2-3, str. 228-231.

DUJMOVIĆ, Dubravka. Bibliografija Marka Marulića: treći dio: radovi o Maruliću (1565-2000) / Nedjeljka Paro. Split: Književni krug, Marulianum, 2003. 327 str. 23 cm. (Biblioteka Marulianum; 6) ISBN 953-163-195-6. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 47: 3/4 (2004), str. 247-250.

FALIŠEVAC, Dunja. Knjiga novih standarda; Marko Marulić: Latinski stihovi; prir. i prev. Bratislav Lučin i Darko Novaković, Književni krug Split, 2005. (Hrvatska filologija). // Vijenac, 24. 11. 2005, str. 4.

FALIŠEVAC, Dunja. Promijenilo i ukrasilo lice svojega tvorca (Marko Marulić, Latinski stihovi, priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković, Književni krug Split, 2005), // Forum 1-3/2006, 196-205.

FALIŠEVAC, Dunja. Marulus redivivus; prvo dvojezično izdanje Marulićeve latinske uspješnice. // Vijenac, 19. 5. 2011, str. 14.

GRUBIŠIĆ, Vinko. Monografija o ocu hrvatske književnosti; Mirko Tomasović, Marko Marulić Marul, Erasmus, Zagreb – Zavod za znanost književnosti. Književni krug Marulianum, 1999. // Književna Rijeka, 2/2002, str. 114-117.

IVOVIĆ, Sandra. Colloquia Maruliana XIIII/2005, Split: Književni krug Split – Marulianum, 364 str. // Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 38 (2006), 365-367.

JOVANOVIĆ, Neven. Ezoterična knjiga o knjigama : Branko Jozić-Bratislav Lučin, Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Književni krug, Marulianum, Split, 1998. // Vijenac, 22. 4. 1999, str. 13.

JOZIĆ, Branko. Nedjeljka Paro: “Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: radovi o Maruliću (1565-2000)” /Bibliography of Marko Marulić. Third Part: Works on Marulić (1565-2000). // Most ][The Bridge, 3/4 (11/2004), 33.

JURIŠIĆ, Mirjana. Spomenik hrvatskom Danteu : književna monografija : Mirko Tomasović : “Marko Marulić Marul”, Erasmus Naklad, Književni krug – Marulianum, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb – Split, 1999. // Večernji list, 25. 4. 1999, str. 33. – (Kulturni obzor, str. 5)

JURIŠIĆ, Mirjana. S Marulićem od Splita do Venecije; Bratislav Lučin, Iter Marulianum. // Večernji list (Obzor). (9. 5. 2009), 46.

KATIČIĆ, Radoslav. Predstavljanje knjige Branimira Glavičića “Marulićev latinski rječnik” za Marulićevih dana u Splitu 23. travnja 1997. // Mogućnosti, 4-6 (1997),  str. 5-9.

KUKAVICA, Vesna. Na stazi Marulovoj; uz godinu Marka Marulića, oca hrvatske književnosti: Marulić na španjolskom jeziku. Lučin, Bratislav – ‘Marko Marulić’, Ediciones Clasicas, Madrid, 2000, 96 str. // Dom i svijet, 3. 7. 2000.

LIPOVČAN, Srećko. A Work Small in Size but – Great in its Relevance (Marulićev opis Split). // Most / The Bridge (A Journal of Croatian Literature), 1-2/2006, str. 50.

LISAC, Josip. Temelji marulologije : Branko Jozić-Bratislav Lučin, Bibliografija Marka Marulića, Književni krug – Marulianum, Split 1998. // Vijenac, 22. 4. 1999), str. 18.

LISAC, Josip. Marulićev izbor: (M. Marulić, Duhom do zvijezda). // Čakavska rič, 29/1 (2001), 145-146.

LUČIN, Bratislav. Godišnjak posvećen Marku Maruliću : Colloquia Maruliana I. 1992., II. 1993., III. 1994., Književni krug Split. // Encyclopedia moderna, 1 (1995), str. 79-81.

MAROEVIĆ, Tonko. Tumačenje “slovinskog Dantea” : monografije: Marko Marulić Marul Mirka Tomasovića. // Slobodna Dalmacija, 23. 11. 1999, str. [23]. – (Forum : kulturni prilog, str. 3)

MAROEVIĆ, Tonko. Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul, Erasmus Naklada, Zagreb; Književni krug Split-Marulianum; Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb-Split 1999 (326 str + 105 ilustracija). // Colloquia  Maruliana IX (2000), 499-502.

MAROEVIĆ, Tonko. Idealan predak (Marko Marulić, Duhom do zvijezda, priredio Bratislav Lučin, Mozaik knjiga, Zagreb 2001). // Slobodna Dalmacija, 17. 4. 2001,  (Forum), 6.

MATEJČIĆ, Barbara. Pregled marulićevanja. // Vjesnik, 5. 5. 1999, str. 19.

NOVAKOVIĆ, Darko. S Marulom na ti : vademecum Marulianum : Mirko Tomasović, Sedam godina s Marulom. Marulićev ljetopis I-VII. (kolovoz 1988-kolovoz 1995.). // Vijenac, 27. 6. 1996, str. 10.

PANDŽIĆ, Zvonko. Marulić – prvi hrvatski teoretičar književnosti. Prva knjiga o hermeneutici Marka Marulića: Franz Posset, Marcus Marulus and the Biblia Latina of 1489. // Vijenac, 11. 7. 2013, str. 32.

PAVLIČIĆ, Pavao. Uzbudljiv život s Marulićem : uz knjigu Mirka Tomasovića “Sedam godina s Marulićem”, Književni krug Split, 1995. // Slobodna Dalmacija, 30. 4. i 1. 5. 1996, str. 30. – (Forum, str. 6)

PAVLOVIĆ, Cvijeta. Čitajući Marulića s užitkom : Marko Marulić: “Antologija: izbor iz poezije i proze / Sastavio Mirko Tomasović / Konzor / Zagreb, 2000., str. 291 / Mirko Tomasović: “Nove godine s Marulom / Književni krug Split / Split, 2000., str. 231. // Vjesnik, 28. 6. 2000, str. 15.

STAMAĆ, Ante. Legendarni Mirko : Mirko Tomasović, Sedam godina s Marulom, naklada Književni krug Split, Marulianum, Split 1996. // Hrvatski obzor, 3. 5. 1997, str. 46.

ŠALAT, Davor. “O Djevo lijepa (Oh, beautiful Virgin)”. // Most /The Bridge, 3-4(2004), 30.

TOMASOVIĆ, Mirko. Proučavanje Marulova djela; Marulološki pregled. // Vijenac, 26. 9. 1996, str. 25.

TOMASOVIĆ, Mirko. Jozić, Branko, Bratislav Lučin. Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: Tiskana djela (1477.-1997.). – Split: Književni krug Split, Marulianum, 1998. – 198 : ilustr. ; 23 cm (Biblioteka Marulianum ; 2) ISBN 953-163-110-7. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 41 : 1/4(1999), str. 289-290.

TOMASOVIĆ, Mirko. Marulić na španjolskome : Bratislav Lučin: “Marko Marulić” / Ediciones Clásicas / Madrid, 200., str. 96. // Vjesnik, 10. 5. 2000, str. 13.

TOMASOVIĆ, Mirko. Energija u popisu; hrvatska bibliografija: Nedjeljka Paro, Bibliografija Marka Marulića, Marulianum, Split, 2004. // Vijenac, 27. 5. 2004, str. 8.

TOMASOVIĆ, Mirko. Majstor epigrama i elegije (Marko Marulić: “Latinski stihovi”). // Vjesnik, 26. 4. 2005, str. 48.

TOMASOVIĆ, Mirko. Pomađareni Marul; hrvatska književnost u prijevodima (Marko Marulić, Zsuzsánna, Jeruzsálem városának panasza, Imádság a török ellen, prev. Lőkös István, Eötvös József, Budimpešta, 2007. // Vijenac, (28. 2. 2008), 9.

TOMASOVIĆ, Mirko. Marulić na njemačkom (Bratislav Lučin, Marko Marulić 1450- 1524, Split, 2008). // Vijenac, br. 369, 24. travnja 2008, str. 14.

TOMASOVIĆ, Mirko. Opus magnum (Marko Marulić, Latinska manja djela II., Književni krug, Split, 2011.). // Forum, 50 (2011) 10-12, str. 1383-1387.

VUKOVIĆ, Siniša. Dijački Marulić : Marko Marulić: Repertorium, Književni krug, Split, 2000. // Slobodna Dalmacija, 8. 8. 2000, str. [26]. – (Forum, str. 6)

U inozemstvu

ARCAZ POZO, Juan Luis – LÓPEZ FONSECA, Antonio. B. Lučin, Marko Marulič (1450-1524), edición  española de F. J. Juez Gálvez, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, 94 pp. // Tempus, 22(2000), 124.

BÉNÉ, Charles. Colloquia Maruliana, II, Cercle Littéraire Split, 1992, 132 p. // Bibliotheque d’humanisme et renaissance, tome 56 (1994), str. 831-832.

BÉNÉ, Charles. Colloquia Maruliana, IIII, Cercle Littéraire Split, 1995, 205 p. // Bibliotheque d’humanisme et renaissance, tome 58 (1996), str. 797-800.

BÉNÉ, Charles. Branko Jozic, Bratislav Lucin, Bibliografija Marka Marulica Prvi dio : Tiskana Djela (1477 – 1997), (Bibliographie de Marko Marulic: Premiére partie : Oeuvres imprimées (1477-1997), Cercle Littéraire de Split, Marulianum, Split 1998, 200 pages. // Bibliothéque d’humanisme et renaissance, 61(1999), str. 880-882.  

BÉNÉ, Charles. Branimir Glavičić: Marci Maruli Repertorium, tome 1 (A-F), tome 2 (G-O), Split, 1998; tome 3, (P-V) Split, 1999, Književni krug Split – Marulianum, Ispod Ure 3/1, 21000 Split (HR). // Bibliothéque d’humanisme et renaissance : travaux et documents, 62(2000), str. 464-465.

BÉNÉ, Charles. Mirko Tomasović, Marko Marulić Marul. Monografija, Erasmus Naklada, Zagreb. Književni krug Split Marulianum, 1999, 326 pages. // Bibliothéque d’humanisme et renaissance : travaux et documents, 62(2000), str. 466-468.

BÉNÉ, Charles. Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul. // Studia Croatica, 41 : [1](141)(2000), str. 76-78.

BÉNÉ, Charles. Branco Jozic-Bratislav Lucin: Bibliografija Marka Marulica Prvi dio : Tiskana Djela (1477 – 1997), (Bibliographie de Marko Marulić: premiére partie, œuvres imprimées (1477-1997). Cercle Littéraire de Split, Marulianum. 200 p. // Bibliothéque d’humanisme et renaissance, 67(2005), str. 814-816.  

BREA, Luis Charlo. “Bratislav Luchin, Marko Marulic (1450-1524), edición española de F. J. Juez Gálvez, Ediciones clásicas, Biblioteca del Humanismo, Madrid 2000, 94 pp. // Excerpta philologica; revista de filología Griega y Latina de la Universidad de Cádiz, 2000-2002, str. 549-551.

CUPAIUOLO, Fabio e Giovanni. Notiziario bibliografico: M. Parlov, Il mistero di Cristo, modello di vita cristiana secondo Mirko[!] Marulic (1450-1524), Split 2001, pp. 255 [L’opera è in lingua croata: è corredata di riassunti in italiano]. // Bolletino di studi Latini, 31 (2001) 2, str. 766.

ČALE-FELDMAN, Lada. Colloquia Maruliana I, II, III. […].  // Literary Research / Recherche littéraire, No 23 (1995), str.  42-43.

D’ANGELO, Edoardo. Bratislav Lucin, Marko Marulic (1450-1524), Biblioteca del Humanismo, Ediciones Clásicas, Madrid 2000, pp. 95. // Bulletino di studi Latini, 32 (2002) 2, str. 178.

DALMATIN, Katarina. O Djevo lijepa (Polutisućljetna prijevodna sudbina petrarkine kancone “Vergine bella” u Hrvata), A cura di: Bratislav Lučin, Književni krug, Split, 2004, 76 pagine. // Atti e memorie della Societa’ Dalmata di storia Patria (0393-5566) XXVII – N. S. XVI (2005), 7, 239-241.

ENGAMMARE, M. – Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome 77 (2015), str. 467 (o CM 24)

ERDMANN, Elisabeth von. Marcus Marulus Spalatensis – Marko Marulić aus Split (1450-1524) : zu einem Forschungsprojekt in Split, Zadar und Zagreb. // Südostforschungen. 58(1999), 313-320 (o Colloquia Maruliana I-VIII).

GRUBIŠIĆ, Vinko. The Marulić Reader. Ed. Bratislav Lučin. Split: Književni krug Split – Marulianum and Croatian World Congress, 2007. 286 pp. ISBN 978-953-163-284-3. // Journal of Croatian Studies, 45-46 (2004-2005 [časopis objavljen 2011]), str. 267-270.

JUEZ GÁLVEZ, Francisco Javier. Branko Jozić – Bratislav Lučin, Bibliografija Marka Maruliča. Prvi dio: Tiskana djela (1477-1997). Split, Književni krug Split – Marulianum, Biblioteka Marulianum 2, 1998; 200 pp. + 40 pp. de láminas (80 ilustr.). // Calamus renascens : revista de humanismo y tradición clásica, (Alcañiz – Cádiz) II (2001), str. 381-386.

KESSLER, Wolfgang. Charles Béné: Études maruliennes. Le rayonnement européen de l’oeuvre de Marc Marule de Split. Zagreb: Erasmus naklada, Split: Circle littéraire Marulianum 1998 (Manualia Universitatis, 3), 251 S., Abb., ISBN 953-6132-47-8 ; Mirko Tomasović: Marko Marulić Marul. Monografija. Zagreb: Erasmus naklada, Split: Književni krug, Marulianum 1999 (Monografije /Erasmus Naklada, 1). 325 S., Abb., Faksimile, ISBN 953-6132-53-2 ; Marko Marulić. Gedankausgabe anläßlich der Errichtung des Denkmals in Berlin, am 27. Mai 2000. Hgg.  Ivo Sanader / MirkoTomasović. Zagreb: Erasmus Naklada, 2000. 48 S., ISBN 953-6132-88-5. // Südost-Forschungen, 61/62 (2002/2003), 676-677.

LŐKÖS, István. Bratislav Lučin: Marko Marulić (1450-1524). Edición española: F. J. Juez Gálvez. Biblioteca del Humanismo, Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, 94. // Helikon: Revue de littérature générale et comparée de l’Institut d’études littéraires de l’Académie hongroise des Sciences, 2002/1-2, str. 223-225.

MARZANO, Paola.  B. Lučin, Iter Marulianum: Od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića / Da Spalato a Venezia sulle tracce di Marko Marulić, (Interadria – Culture dell’Adriatico 4), Roma, Viella, 2008. // Bollettino di studi latini, 39/2 (2009), 744-746.

MAYER, Marc. Bratislav Lucin. Marko Marulic (1450-1524). Edición y traducción de F. J. Juez Gálvez (Biblioteca del Humanismo). Madrid: Ediciones Clásicas, 2000; 94 pp. // Sylloge epigraphica Barcinonensis V: Cornucopia: repertoris i materials per a l’estudi de Món Clàssic, Tabularium, 2005, 177.

MIKULIĆ-KOVAČEVIĆ, Anita. Marko Marulić, Opera omnia 15: Latinski stihovi, trans. and ed. Bratislav Lučin and Darko Novaković (Split: Književni krug, 2005). 397 pp. ISBN 953-163-250-2. // Erasmus of Rotterdam Society, 26 (2006), 123-127.

SÉRIS, Émilie.  “The Marulic reader”. // Bibliotheque d’Humanisme et  Renaissance,  72/1 (2010), 195-196.

TOMAS, Engelbert. Marko Marulić, otac hrvatske književnosti, na međunarodnoj sceni. Colloquia Maruliana IX. Rim – Split 1998-1999. // Nova Hrvatska (Sidney), 18.-24. 7. 2000.

TOMAS, Engelbert. Dvanaesti godišnjak Colloqvia Maruliana. // Spremnost; hrvatski tjednik (Sidney), 1. 6. 2004.

TRACY, James D.  The Marulić Reader. Ed. Bratislav Lučin. Split: Croatian World Congress, 2007, 285 pp. // Sixteenth Century Journal, 40/2 (2009), 611-612.

VANNINI, G. Petronius 1975–2005: bilancio critico e nuove proposte. // Lustrum, 49 (2007), str. 97, 100-101 ( o CM XIV).

WEBER, Henri. Mirko Tomasović, Marko Marulic, Marcus Marulus, éd. Knjizevni Krug, Split; 1966[!], 49 p. et 20 reproductions de frontispices d’editions anciennes. // Réforme, l’humanisme et la renaissance, 45 (1997), str. 128-129.

WEBER, Henri. Colloquia Maruliana VI, ed. Književni krug Split, Split, 1997. // Réforme, l’humanisme et la renaissance, 47(1998), 111-112.

Referiranost

Izdanja Marulianuma zabilježena su u bibliografijama ovih inozemnih publikacija:

– Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome 77 (2015), str. 467 (M. Engammare o CM 24)
Bollettino di studi latini, anno XXIV – fascicolo II, Luglio-Dicembre 1994, str. 708-709. (CM II i III)
Bollettino di studi latini,  anno XXVII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1997, str. 289 (CM V), str. 776, 778-780 (CM VI)
Bollettino di studi latini,  anno XXVIII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1998, str. 719-721 (CM VII)
Bollettino di studi latini,  anno XXIX – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1999, str. 708 (B. Jozić-B. Lučin, Bibliografija Marka Marulića I)
Bollettino di studi latini,  anno XXX – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2000, str. 869;970 (CM IX; B. Jozić-B. Lučin, Bibliografija Marka Marulića I)
Bollettino di studi latini,  anno XXX I – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2001, str. 766 (M. Parlov, Il mistero di Cristo…)
Bollettino di studi latini,  anno XXXII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2002, str. 819 (CM XI)
Bollettino di studi latini, anno XLI – fascicolo II, Luglio – dicembre 2011, Notiziario bibliografico, parte I, parte II, str. XX, LXVII-LXXII, LXXIV-LXXVII, CXXX (CM XVII, XVIII, XIX i XX)
Bollettino di studi latini, anno XLIII – fascicolo II, Luglio – dicembre 2013, Notiziario bibliografico, parte I, str. XXIII, LXX (CM XXII)

Humanistica Lovaniensia, Vol. XLII – 1993, str. 481 (CM I)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIII – 1994, str. 463 (CM II i III)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIV – 1995, str. 410, 414 (CM IIII)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLV – 1996, str. 565, 585 (CM V)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVI – 1997, str. 403-404 (CM VI; M. Tomasović, Marko Marulić – Marcus Marulus)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVII – 1998, str. 422, 441 (CM VII; M. Marulić, Repertorium I)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVIII – 1999, str. 409, 410, 430 (M. Marulić, Rukopisi i izdanja (katalog izložbe); CM VIII; B. Glavičić, Marulićev latinski rječnik; M. Marulić, Repertorium II; B. Jozić – B. Lučin, Bibliografija Marka Maruića I)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIX – 2000, str. 430, 440, 441, 455-456, 480 (CM IX; M. Marulić, Repertorium III)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. L – 2001, str. 516 (CM X; 500. obljetnica Marulićeve Judite 1501-2001. Marulićevi dani 2001; O humanista croata Marko Marulić)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LI – 2002, str. 344, 350 (CM XI; Letras y armas en el renacimiento croata)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LII – 2003, str. 439, 467-468 (CM XII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LIII – 2004, str. 444, 466 (CM XIII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LIV – 2005, str. 440 (B. Lučin, Marulićev opis Splita; N. Paro, Bibliografija Marka Marulića III)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LVI – 2007, str. 365, 411 (CM XVI)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LVII – 2008, str. 337, 346, 376-377 (CM XVII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LIX – 2010, str. 413, 421, 436, 446, 464 (CM (CM XIX)
Humanistica Lovaniensia, Vol. LX – 2011, str. 374, 401, 416 (CM XX)
Humanistica Lovaniensia, Vol. LXII – 2013, str. 677 (CM XXII)

(Svesci Humanistica Lovaniensia dijelom su dostupni ovdje)