7. Projekti

INTERREG III A / InterAdria / VALMAR (voditeljica: Lucian Borsetto; u suradnji sa Sveučilištem u Padovi, 2005–2008). Prikupljena je i obrađena građa o marulićevskim fondovima u oko 130 talijanskih knjižnica (ukupno oko 400 izdanja) i oko 30 hrvatskih knjižnica (ukupno oko 200 izdanja). Izrađen je i biografski rječnik Talijana koji su važni za marulologiju (oko 150 imena). Kao zaključnu publikaciju potprojekta VALMAR B. Lučin je  objavio knjigu Iter Marulianum: od Splita do Venecije tragom Marka Marulića (na hrvatskom i talijanskom). Rezultati ovog projekta dostupni su i na mrežnim sjedištima (na hrvatskom i talijanskom):
VALMAR (Valorizzazione e ricupero degli scritti e dei luoghi dell’umanista spalatino Marko Marulić)
Iter Marulianum – Marulićevsko putovanje

Interadria

Neolatina Croatica: kritička izdanja, komentari, interpretacije (voditelj: Darko Novaković; u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu).

Digitalizacija hrvatskih latinista (voditelj: Neven Jovanović; u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu). Dio rezultata dostupan na http://croala.ffzg.unizg.hr/intro/

Croatica et Tyrolensia – a digital comparison of Croatian and Tyrolean neo–Latin literature (voditelji: Neven Jovanović i Lav Šubarić; u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli i Institutom za novolatinske studije Ludwig Boltzmann u Innsbrucku).

C&T_2015-2
Sudionici projekta Croatica et Tyrolenisa na skupu u Splitu 2015.
(Bratislav Lučin, Luka Špoljarić, Martin Korenjak, Lav Šubarić, Irena Galić Bešker, Irena Bratičević, Johanna Luggin, Simon Wirthensohn, Gorana Stepanić, Neven Jovanović)

Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica: Lahorka Plejić Poje; u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu; projekt se odvija uz potporu Hrvatske zaklade za znanost).

Marulianum je 2009. započeo suradju s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža” radi izradbe Enciklopedije Marka Marulića, za koju su izrađeni abecedarij i bibliografija.