8. Izdanja: knjige

Uvršteni su i svesci Sabranih djela Marka Marulića. Iako se na njima zbog tradicije kao nakladnik i dalje navodi Književni krug Split, od 1996. posao na pripremi tih svezaka preuzeo je Marulianum.

  1992   1997    1998-3
1998  Bib_III   1999

TOMASOVIĆ, Mirko. Sedam godina s Marulom : Marulićev ljetopis I.-VII. : (kolovoz 1988.-kolovoz 1995.). – Split : Književni krug Split, Marulianum, 1996. – 243 str. [16] str. s tablama : ilustr. : faks. – (Biblioteka Marulianum ; 1)

TOMASOVIĆ, Mirko. Marko Marulić = Marcus Marulus. Traduit de l’italien par Charles Béné ; traduit du croate par Vera Miloš-Celin. – Split : Književni krug Split, Marulianum ; Paris : Almae Matris Croaticae Alumni, 1996. – 48, [24] str. : ilustr.

GLAVIČIĆ, Branimir: Marulićev latinski rječnik. – Književni krug Split, 1997, 428 str. (Sabrana djela Marka Marulića)

BÉNÉ, Charles. Études maruliennes : le rayonnement européen de l’oeuvre de Marc Marule de Split. – Zagreb : Erasmus naklada ; Split : Marulianum, 1998. 251 str. – (Manualia universitatis ; 3)  

JOZIĆ, Branko – LUČIN, Bratislav. Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: Tiskana djela : (1477-1997). – Split : Književni krug Split, Marulianum, 1998, 198 str. : faks.  – (Biblioteka Marulianum ; 2) (dostupno ovdje)

MARULIĆ, Marko. Repertorium. E codice Romano in lucem edidit Branimir Glavičić. – Književni krug Split, 1998-2000. – 3 sv. – (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia ; knj. 14)

1 : A – F. – 1998, XXVIII, 435 str.
2 : G – O. – 1998, 385 str.

TOMASOVIĆ, Mirko. Marko Marulić Marul : monografija. – Zagreb : Erasmus naklada ; Split : Književni krug Split, Marulianum ; Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999. – 325 str. : ilustr. – (Monografije ; 1)

MARULIĆ, Marko. Repertorium. E codice Romano in lucem edidit Branimir Glavičić. – Književni krug Split, 1998-2000. – 3 sv. – (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia ; knj. 14)

3 : P – Z; Index nominum; Errata corrige. – 2000, 440 str.

TOMASOVIĆ, Mirko. Nove godine s Marulom : Marulićev ljetopis VIII. – X. (rujan 1995. – kolovoz 1998) : Marulološki prilozi (1996.-2000.). – Split : Književni krug Split – Marulianum, 2000. 231 str. : ilustr. – (Biblioteka Marulianum ; 3)

PARLOV, Mladen. Otajstvo Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću. S talijanskog preveo Branko Jozić. – Split : Književni krug Split – Marulianum, 2001, 255 str. – (Biblioteka Marulianum ; 4)  

PARLOV, Mladen. Speculum virtutis; Marko Marulić i njegova teološko-duhovna misao. – Split : Književni krug Split – Marulianum, 2003, 294 str. – (Biblioteka Marulianum ; 5)

PARO, Nedjeljka. Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: Radovi o Maruliću : (1565-2000). – Split : Književni krug Split, Marulianum, 2003, 327 str. : faks. – (Biblioteka Marulianum ; 6) (dostupno ovdje)

Marko Marulić – latinski i hrvatski pisac; Međunarodni znanstveni skup u povodu 460 obljetnice smrti Marka Marulića 1524-1984. Split, 19. i 20. listopada 1984. (zbornik radova). Uredili Ivo Sanader i Mirko Tomasović. – Književni krug Split – Marulianum, 2004. – 162 str., ilustr. (Biblioteka Marulianum; Posebna izdanja)

MARULIĆ, Marko. Latinski stihovi. Priredili i preveli Bratislav Lučin i Darko Novaković. – Književni krug Split, 2005, str. 397 (Sabrana djela Marka Marulića, knj. 15)

MARULIĆEV opis Splita. Priredio i preveo Bratislav Lučin. – Književni krug Split – Marulianum, 2005, str. 37. (Biblioteka Marulianum; Posebna izdanja) (dostupno ovdje)

Deset godina rada, Književni krug Split Marulianum, 2006, 81 str. (dostupno ovdje)

The Marulić Reader. Edited by Bratislav Lučin, Split, Književni krug Split Marulianum : Hrvatski svjetski kongres, 2007, 285 str.

BOŽIĆEVIĆ, Frane. Život Marka Marulića Splićanina. / priredio i preveo Bratislav Lučin. – Split : Književni krug Split Marulianum, 2007. – 52 str. – (Biblioteka Marulianum; Posebna izdanja)

Latinska manja djela II., priredili i preveli: Vedran Gligo, Veljko Gortan, Neven Jovanović, Darko Novaković i Vlado Rezar, Književni krug, Split, 2011. – (Sabrana djela Marka Marulića = Opera omnia ; knj.  11), 307 str.

PALAMETA, Miroslav. Patristička egzegeza i Marulićeva Davidijada, Književni krug Split – Marulianum : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2017, 251 str.

ŠIMUNDŽA, Drago. Marko Marulić, pjesnik i didaktičar, Književni krug Split – Marulianum, 2017, 539 str.

Damiani Benessae Poemata, edidit Vlado Rezar, Književni krug Split – Marulianum, Split, 2017, 345 str.

1996       opis Splita_korice0001      Reader