6. Skupovi

Godine 1991. godine Književni krug Split pokrenuo je Marulićeve dana sa svrhom da se svakog travnja odvijaju znanstveni, književni i izdavački programi posvećeni Marku Maruliću i hrvatskoj književnoj baštini. Od utemeljenja Marulianuma organizator i nositelj tog posla postaje marulološki centar (uz koji se kao suorganizatori pojavljuju: Društvo hvratskih književnika, splitsko Društvo prijatelja kulturne baštine, Zavod za zananstveni i umjetnički rad HAZU te drugi povremeni suradnici).

Sudionici okruglog stola: Darko Novaković, Anton Benvin, Ivo Frangeš, Bratislav Lučin, Branimir Glavičić, Mirko Tomasović, Lahorka Plejić i Istvan Lokos

Program Marulićevih dana obuhvaća predstavljanje novih publikacija, izložbe, predavanja, tekstološke radionice za studente, dodjelu nagrada Dana hrvatske knjige te književne večeri, no okosnica mu je međunarodni znanstveni skup posvećen splitskom humanistu i dodirnim temama hrvatske književnosti.

MD 2000_prog      MD 2001_prog

Dosad (1991–2015) je u Splitu priređeno dvadeset pet skupova. Na njima je sudjelovalo oko 160 stručnjaka, od kojih pedesetak iz inozemstva (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Francuska, Italija, Kanada, Litva, Njemačka, Mađarska, Poljska, SAD, Španjolska, Vatikan, Velika Britanija). Od 2007. Marulićevi dani postupno šire svoj obuhvat i na druge teme hrvatske humanističko–renesansne književnosti (epistolografija, pjesmarice 15. i 16. st., knjige i čitatelji u hrvatskoj renesansi, antička baština u renesansnim tekstovima, itd.). Otkrivaju se, objavljuju i proučavaju djela Ilije Crijevića, Paladija Fuska, Nikole Gučetića, Nikole Modruškoga, Antuna i Mihovila Vrančića, Marulićeva učitelja Tidea Acciarinija i drugih. No Marulić, kao središnja osobnost hrvatske književnosti 15. i 16. st., i dalje ostaje nezaobilaznom temom travanjskih susreta. Održano je ukupno 372 (uključujući projekt Croatica et Tyrolensia zapravo 385) izlaganja, koja su tiskana u dvadeset pet svezaka godišnjaka Colloquia Maruliana (dostupno na: portalu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK)).

Pregled najvažnijih događanja dosadašnjih Marulićevih dana nalazi se ovdje, a cjeloviti programi ovdje.

U suradnji s drugim ustanovama Marulianum je organizirao još neke skupove u Hrvatskoj:

2000.Marko Marulić – otac hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Vinkovci, 29. VI.

2008.Kulturno naslijeđe Jadrana: upoznavanje, očuvanje i vrednovanje (završni skup projekta INTERREG III A / InterAdria), Split, 17-18. V.

– i izvan Hrvatske:

1998.Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća, Sveučilište Gregoriana, Rim, 26–29. XI.

2000. – Književni skup posvećen Marku Maruliću – ocu hrvatske književnosti, Hrvatski dom Hercega Stjepana Kosače, Mostar, 8. VI.

Croatian Renaissance Writer Marko Marulić, University of Toronto, 28. X.

Večer Marka Marulića, hrvatskoga i europskog pjesnika (1450–1524), Generalni konzulat Republike Hrvatske u Trstu, 23. XI.

2001.A Symposium on Marko Marulić,The European Division of the Library of Congres, Washington, 11. IV.

Marco Marulić poeta croato e umanista europeo, Biblioteca Ambrosiana, Milano, 4–5. XII.

Italia – Slavia tra Quattro e Cinquecento: Marko Marulić – umanista croato nel contesto storico–letterario dell’Italia e di Padova, Sveučilište u Padovi, 7. XII.

2005. – La Judith de Marko Marulić, versifiée en langue Croate (1501), Sveučilište Sorbonne, Pariz, 25. II.

2008.Marko Marulić Tage Berlin 2008, Rathaus Wilmersdorf, Berlin, 15–16. XI.

2009. – The Renaissance of Marko Marulić (Split, 1450–1524), British Library, London, 11. V.

2012.Split Marulićeva doba (u okviru “Dana Marka Marulića u Danskoj”), Sveučilište u Kopenhagenu, 17. I. – 9. II.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sa skupa u Berlinu 2008.