9. Colloquia Maruliana

Uredništvo od 1992-1994: Vedran Gligo, Bratislav Lučin, Mirko Tomasović; od 1995: Bratislav Lučin, Mirko Tomasović; od 2009: Neven Jovanović, Branko Jozić, Bratislav Lučin; od 2011: Neven Jovanović, Branko Jozić, Francisco Javier Juez Gálvez, Bratislav Lučin. Svesci I-IIII objavljeni su prije utemeljenja Marulianuma pa je na njima kao nakladnik naveden samo Književni krug Split. Od sveska V nadalje nakladnik je Književni krug Split – Marulianum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I (1992) – 173 str.
II (1993) – 129 str.
III (1994) – 232 str.
IIII (1995) – 203 str.
V (1996) – 263 str.
VI (1997) – 287 str.
VII (1998) – 287 str.
VIII (1999) – 267 str.
IX (2000) – 511 str.
X (2001) – 435 str.
XI (2002) – 625 str.
XII (2003) – 322 str.
XIII (2004) – 283 str.
XIIII (2005) – 359 str.
XV (2006) – 351 str.
XVI (2007) – 355 str.
XVII (2009) – 350 str.
XVIII (2009) – 391 str.
XIX (2010) – 295 str.
XX (2011) – 395 str.
XXI (2012) – 327 str.
XXII (2013) – 231 str.
XXIII (2014) – 297 str.
XXIV (2015) – 271 str.
XXV (2016) – 285 str.

Dosad objavljenih 25 svezaka obuhvaćaju ukupno 7924 stranice, na kojima su tiskana 554 priloga361 znanstveni i stručni rad, 61 Marulićev ili tekst drugih autora (kritička izdanja, prijevodi), 132 priloga drugih vrsta (kroničarski zapisi, bibliografije, recenzije, nekrolozi i dr.).

Elektronička inačica cjelovitih tekstova objavljenih u godišnjaku Colloquia Maruliana dostupna je na središnjem portalu hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa HRČAK, na međunarodnom portalu DOAJ – Directory of Open Access Journals, EBSCOhost Humanities International Complete i na mrežnom sjedištu Regesta Imperii. Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.

CM 9       CM 10       CM 11

***

Nakon 2006. godine objavljena su još dva sveska Colloquia Maruliana (550 str.) s 20 novih znanstvenih i stručnih priloga.

Od 2017. godine Colloquia Maruliana indeksiraju se u Scopusu, jednoj od najpoznatijih bibliografskih i citatnih baza podataka.

K tome referiraju se u ovim publikacijama:

Bibliografije:

Humanistica Lovaniensia, Vol. XLII – 1993, str. 481 (CM I)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIII – 1994, str. 463, 466, 489 (CM II i III)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIV – 1995, str. 410, 414 (CM IIII)
Humanistica Lovaniensia, Vol. XLV – 1996, str. 565, 585 (CM V)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVI – 1997, str. 403-404 (CM VI)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVII – 1998, str. 422 (CM VII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLVIII – 1999, str. 409, 410 (CM VIII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. XLIX – 2000, str. 430, 440, 441, 455-456, 480 (CM IX)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. L – 2001, str. 516 (CM X)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LI – 2002, str. 344 (CM XI)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LII – 2003, str. 439, 467-468 (CM XII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LIII – 2004, str. 444, 466 (CM XIII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LVI – 2007, str. 365, 411 (CM XVI)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LVII – 2008, str. 337, 346, 376-377 (CM XVII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LIX – 2010, str. 413, 421, 436, 446, 464 (CM XIX)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LX – 2011, str. 374, 401, 416 (CM XX)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LXII – 2013, str. 677 (CM XXII)
Humanistica Lovaniensia, Vol. LXIV – 2015, str. 409, 420, 438, 467-468 (CM XXIII)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LXV – 2016, str. 462, 468, 481, 486, 490, 496, 497 (CM XXIV)
– Humanistica Lovaniensia, Vol. LXV – 2016, str. 446, 476, 482, 491, 493, 496, 509 (CM XXV)
Humanistica Lovaniensia, Vol. LXVI – 2017, str. 589 (CM XXVI)

Svesci Humanistica Lovaniensia dijelom su dostupni na adresi:
http://upers.kuleuven.be/en/search?search_fulltext=humanistica+lovaniensia (18. II. 2017).

Bollettino di studi latini, anno XXIV – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1994, str. 708-709. (CM II i III)
Bollettino di studi latini, anno XXVII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1997, str. 289 (CM V), str. 776, 778-780 (CM VI)
Bollettino di studi latini, anno XXVIII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 1998, str. 719-721 (CM VII)
Bollettino di studi latini, anno XXX – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2000, str. 869-970 (CM IX)
Bollettino di studi latini, anno XXXII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2002, str. 819 (CM XI)
Bollettino di studi latini, anno XLI – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2011, Notiziario bibliografico, parte I, parte II, str. XX, LXVII-LXXII, LXXIV-LXXVII, CXXX; pdf na adresi:http://www.bollettinodistudilatini.it/news/2011/412011-ii/ (18. III. 2015) (CM XVII, XVIII, XIX i XX)
Bollettino di studi latini, anno XLIII – fascicolo II, Luglio – Dicembre 2013, Notiziario bibliografico, parte I, str. XXIII, LXX; pdf na adresi:http://www.bollettinodistudilatini.it/news/2013/432013ii/ (18. III. 2015) (CM XXII)

Prikazi:

Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome 56 (1994), str. 831-832 (Charles Béné o CM II)
Recherche Littéraire / Literary Research, 23 (1995), str. 42-43 (Lada Čale-Feldman o CM I, II, III)
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 58 (1996), str. 797-800 (Charles Béné o CM IIII)
R. H. R. : Reforme, Humanisme, Renaissance, 47 (1998), str. 111-112 (Henri Weber o CM VI); pdf na adresi:http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhen 0181-6799 1998 num 47_1_2238 (18. III. 2015)
Südost-Forschungen, München 58 (1999), str. 313-320 (316-318). (E. von Erdmann-Pandžić o CM I – VIII)
Lustrum, 49 (2007), str. 97, 100-101 (G. Vannini o CM XIV)
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, tome 77 (2015), str. 467 (M. Engam­mare o CM XXIV)