5. Zahvale i zamisli

Kako su i koliko spomenute zadaće ostvarene u proteklih dvadeset godina, razvidno je iz bibliografskih podataka i druge ovdje donesene dokumentacije. Postignuća, jednako kao i desiderata, valja omjeriti o činjenicu da u tih dvadeset godina u Marulianumu rade samo dva zaposlenika. Prvotna zamisao da ih bude troje (pa i više) još se – unatoč nastojanju samog Maruliama i dobroj volji splitskoga Poglavarstva – nije ostvarila: jedan je to od simptoma višedesetljetnog zamiranja humanističkih struka u Marulićevu rodnom gradu, od kojega se zamiranja (kao posljedice zanemarivanja) tek u novije vrijeme grad trudi prenuti.

Za mogućnost svojega djelovanja Marulianum zahvaljuje prije svega gradu Splitu kao suosnivaču i podupiratelju, ali i svima drugima koji novčano pomažu ostvarenje njegovih programa: Ministarstvu kulture, Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Županiji splitsko-dalmatinskoj, pa i sponzorima. Nezamjenljiv udio u svemu što je ostvareno pripada članovima uredništava (napose Uredničkog odbora Sabranih djela) i upravnih tijela Književnoga kruga Split, a ne treba zaboraviti čvrstu i učinkovitu podršku u radnoj zajednici matične kuće; više od puke simbioze, taj spoj ostvaruje znatan sinergijski učinak. No djelovanje marulološkog centra bilo bi nezamislivo bez dragocjene suradnje sudionika splitskih skupova kao i brojnih drugih kolega iz Dubrovnika, Hvara, Osijeka, Pule, Rijeke, Sinja, Splita, Zadra, Vinkovaca, Zagreba, Louvaina, Mostara, Grenoblea, Pariza, Gorizie, Milana, Padove, Rima, Trsta, Udina, Quebeca, Toronta, Waterlooa, Vilniusa, Budimpešte, Debrecena, Bonna, Erlangena, Mainza, Mannheima, Varšave, Lisabona, Madrida, Vatikana… Upravo ta fina, kapilarna mreža intelektualne razmjene i osobnih dodira čini vitalni krvotok centra, opskrbljuje ga kisikom koji mu je nuždan za život.

Nije ovdje mjesto da se opširno iznose planovi za budućnosti. Umjesto toga nekoliko sasvim konkretnih natuknica: objavljivanje daljih svezaka Sabranih djela, početak rada na Marulićevoj enciklopediji (u surednji s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža”);  uz postojećih šest internetskih sjedišta posvećenih Maruliću, na mreži su dostupni svesci Colloquia Maruliana, neka izdanja Marulianuma, stara izdanja Marulićevih djela i dio njegove knjižnice te Marulićevi tekstovi (u sklopu projekta Digitalizacija hrvatskih latinista zagrebačkog Odsjeka za klasičnu filologiju); Iter Marulianum / Marulićevsko putovanje – kulturnoturistički vodič po marulićevskim lokalitetima s obje strane Jadrana (Split, Salona, Šolta, Venecija, Padova).

Marulianum se temelji na proučavanju baštine Marka Marulića, no u idealnoj perspektivi želi s vremenom proširiti opseg rada na čitavu domaću humanističko-renesansnu književnost (preduvjet je tomu, prije svega, veći broj zaposlenih stručnjaka – barem još dvoje uz sadašnji dvojac). Riječ je, ne zaboravimo, o zlatnom dobu hrvatske književnosti, a Marulić je ključna osoba toga razdoblja. Metaforički rečeno: on je golema abrevijatura čitave epohe, raskošni inicijal knjige kojoj i naše vrijeme dodaje svoju stranicu.