4. Suradnja i razmjena

U svojem radu Marulianum je uspostavio dragocjenu suradnju s mnogim domaćim institucijama, kojima i u ovoj prigodi valja izraziti zahvalnost na susretljivosti i potpori što ih iskazuju splitskom centru. Spomenuti je barem one najvažnije među njima: Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Splitu, Sveučilišnu knjižnicu Split, Muzej grada Splita, Filozofski fakultet u Splitu, Arheološki muzej Split, Ministarstvo kulture – Konzervatorski ured u Splitu, Državni arhiv Split; HAZU, Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu, Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, Hrvatski državni arhiv, Filozofski fakultet u Zagrebu, Društvo hrvatskih književnika, Maticu hrvatsku, Erasmus nakladu; Filozofski fakultet u Zadru; Međunarodni centar hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku.

Kao važnu zadaću Marulianum je od samog početka postavio promicanje Marulića (i općenito baštine hrvatskog humanizma i renesanse) u europskim kulturnim i znanstvenim krugovima. To je nastojanje motivirano sviješću da su i sam Marulić i ta baština u svijetu još uvijek nedostatno poznati te željom da se pokaže kako su hrvatski humanizam i renesansa po svemu sukladni i sinkroni europskim književnim kretanjima 15. i 16. stoljeća.

Uz domaće stručnjake, na skupovima u Splitu redovito sudjeluju i brojne kolege iz inozemstva. Uspostavljena je razmjena publikacija, izdanja Marulianuma recenziraju se u stranim časopisima, uvršćuju se u najvažnije novolatinske bibliografije. Osim povezanosti s pojedincima uspostavljena je suradnja s brojnim inozemnim institucijama, te su tako ostvareni vrijedni projekti (izložbe, predavanja, izdanja) u mnogim europskim zemljama. I ovdje nabrajamo samo najvažnija imena: Sveučilište u Padovi, Papinsko vijeće za kulturu u Vatikanu, Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu, Sveučilište Gregoriana u Rimu, Ambrozijanska knjižnica u Milanu, Sveučilište u Udinama, Sveučilište Sorbona u Parizu, Nacionalna knjižnica u Lisabonu, Nacionalna knjižnica u Madridu, Ediciones clásicas u Madridu, Komplutsko sveučilište u Madridu, Katoličko sveučilište u Louvainu, Hrvatski svjetski kongres, AMCA Paris.

(Vidi: 6. Skupovi, 7. Projekti i 15. Izložbe i katalozi).

pano_20001 Most_1999  MM_esp  Iter_korica_3

U suradnji s djelatnicima Marulianuma ostvarena su neka izdanja, izložbe i projekti:

CAHIERS Croates : revue trimestrielle par l’association Almae Matris Croaticae Alumni (A.M.C.A.) / rédactrice en chef Maja Dolibić. 1/2(1997), 205 str.  (ovaj broj časopisa Cahiers croates na koricama ima naslov Marulić humaniste européen; gotovo cijeli dvobroj posvećen je Maruliću pod zajedničkim naslovom Dossier Marulić)  

DOSSIER: Marko Marulić. Edited by Bratislav Lučin // Most = The Bridge : a Journal of Croatian Literature : the Journal of the Association of Croatian Writers. 1/4(1999), str. 3-171 (Ovaj broj časopisa Most posvećen je Maruliću i Splitu)

LUČIN, Bratislav. Marko Marulić (1450-1524). Edición española Francisco Javier Juez Gálvez. – Madrid, Ediciones Clásicas, 2000, 94 str. (Biblioteca del Humanismo)

Split Marulićeva doba; u povodu 500. obljetnice nastanka Judite = Split of Marulić’s times = Split en la epoca de Marulić (katalog izložbe, također na CD-ROMu i na webu). Uredio Goran Borčić. – Muzej grada Splita, 2001, 288 str.; ilustr. (izložba i katalog)

LUČIN, Bratislav. Marko Marulić: 1450-1524. / [prijevod na njemački Katja Jurčević; grafike Ante Vukić]. – Split : Hrvatsko-njemačko društvo Split : Zebra plus d. o. o., 2008. – 128 str. : ilustr. – (Biblioteka Suvernir = Souvenir Bibliothek)

LUČIN, Bratislav. Iter Marulianum : od Splita do Venecije tragovima Marka Marulića = da Spalato a Venezia sulle tracce di Marko Marulić. – Roma : Viella, 2008.

Marulićeve knjige: izložba građe iz fonda Marulianuma (Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu, 23. I. 2008).

Marko Marulić. Kroatischer Humanist und Schriftsteller der Renaissance, izložba (Gutenbergov muzej u Mainzu, 18. VI – 31. VIII. 2008).

Cantores Maruli. Priča o Marulu (Split, 2012).

Katarina Livljanić i ansambl Dialogos. Biblijska pripovijest iz renesansne Hrvatske – prema tekstu Marulićeve Judite, 2006.

Posset, Franz – Lučin, Bratislav. Marcus Marulus, Marko Marulić, Marko Pecinić. // Christian-Muslim Relations: A Biblographical History (ed. David Thomas and John Chesworth), Leiden-Boston, Brill, 2015, Vol. 7, 90-125 (o projektu više ovdje i ovdje).

Marulianum je ugostio nekoliko drugih skupova:

Seminar za školsku mladež Salona felix, u organizaciji Odsjeka za staru povijest filozofskog fakluteta u Zagrebu, udruge Salona felix i I. gimnazije u Splitu (28. II – 2. III. 2008; 21. II – 2. III. 2009) te Salonae longae (21 – 28. II. 2009; 5 – 9. III. 2010; 3 – 8. III. 2011; 15 – 20. III. 2012; 14 – 20. III. 2013; 17-22. III. 2014).

– sastanak Međužupanijskog stručnog aktiva profesora klasičnih jezika Dalmacije (4. III. 2006);

– skupština Županijskog aktiva profesora klasičnih jezika (20. III. i 20. XII. 2008);

– sastanak Regionalnog  stručnog vijeća profesora klasičnih jezika (5. XII. 2009).

MGS pano1