3. Djelatnost i dosezi

Od samoga početka zamišljeno je da djelatnost centra bude četverovrsna: znanstveno-stručna, dokumentacijska, izdavačka i organizacijska.

U znanstveno stručnu djelatnost pripada proučavanje Marulićeva života i djela, rukopisa, izdanja, arhivskih podataka o životu, veza s drugim piscima, osobito pripadnicima splitskoga humanističkoga kruga itd. Uz samostalni rad zaposlenika, radi ostvarivanja takvih zadaća Marulianum se uključio u znanstveni projekat Neolatina Croatica pri Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelj prof. dr. Darko Novaković). Osim toga, u suradnji s Odsjekom za povijest Sveučilišta u Padovi splitski centar sudjeluje u projektu Interreg IIIA Europske unije (koordinator i voditelj prof. Silvana Collodo s Odsjeka za povijest padovanskoga sveučilišta) ostvarujući potprojekt VALMAR: Valorizzazione e recupero degli scritti e dei luoghi dell’umanista spalatino Marko Marulić / Marcus Marulus (znanstveni je voditelj VALMAR-a prof. Luciana Borsetto sa spomenutog sveučilišta).  K tome Marulianum je uključen u projekte Digitalizacija hrvatskih latinista (voditelj: Neven Jovanović; u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu). Dio rezultata dostupan na http://www.ffzg.unizg.hr/klafil/croala/,  zatim Croatica et Tyrolenisa – a digital comparison of Croatian and Tyrolean neo-Latin literature (voditelji: Neven Jovanović i Lav Šubarić; u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Innsbrucku) i Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske (voditeljica: Lahorka Plejić Poje; u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu). Također Marulianum je 2009. započeo suradju s Leksikografskim zavodom “Miroslav Krleža” radi izradbe Enciklopedije Marka Marulića, za koju su izrađeni abecedarij i bibliografija.

Dokumentacijska djelatnost podrazumijeva prikupljanje arhivske i dokumentarne građe, u prvom redu Marulićevih rukopisa i tiskanih izdanja, pa tako Marulianum posjeduje radne kopije većine rukopisa s Marulićevim djelima te brojna izdanja ne samo Marulića nego i drugih pisaca 15. i 16. st. U knjižnici Marulianuma sabire se referentna građa, leksikoni, enciklopedije, znanstvena literatura o hrvatskoj književnosti, osobito humanističko-renesansnoj, ali i općenito o europskoj književnoj i kulturnoj baštini od antike do ranoga novovjekovlja. Knjižnica i zbirka uvećavaju se kupnjom i, u znatnoj mjeri, razmjenom s domaćim i stranim institucijama. Fond se obogaćuje i donacijama, od kojih neke valja zahvaliti pojedincima i ustanovama iz zemlje i inozemstva, a druge su stečene putem natječaja. Knjižnica i arhiv otvoreni su svima zainteresiranima, postali su proučavateljima referentnim mjestom za pristup građi i podatcima o Maruliću i hrvatskom humanizmu.

Izdavačka djelatnost ostvaruje se u uskoj suradnji s Književnim krugom Split. U izdanja Marulianuma pripadaju godišnjak Colloquia Maruliana, kao temeljni “radni instrument” centra; niz knjiga u Biblioteci Marulianum; katalozi izložaba, programske knjižice i razne publikacije “izvan nizova”. Marulianum je preuzeo i sve poslove u vezi s pripremom i tiskanjem svezaka Sabranih djela (na kojima se ipak, radi očuvanja tradicije, kao nakladnik bilježi samo Književni krug Split).

U organizacijsku djelatnost pripada redovita briga o znanstvenom, nakladničkom i književnom programu Marulićevih dana i o priređivanju proslava Marulićeva rođendana. Marulianum je osim toga bio suorganizator brojnih drugih skupova u zemlji i inozemstvu, izložaba, književnih večeri, predavanja i dr. U prostorijama splitskog centra niz godina odvijao se Seminar o Marku Maruliću za studente Filozofskog fakulteta u Splitu. Za splitske studente i srednjoškolce održavaju se povremena predavanja. Osobita je pozornost bila posvećena obilježavanju 550. godišnjice Marulićeva rođenja godine 2000. i proslavi 500. obljetnice nastanka Judite godine 2001.

* * *

Zalaganjem Marulianuma obnovljene su i u okviru Marulićevih dana svečano otkrivene dvije ploče:

1998.
Sonet „Oproštaj“ Tina Ujevića na postolju Marulićeva spomenika u Splitu (rad akademskog kipara Aleksandra Midžora)
oprostaj
2000.
Obnovljena spomen-ploča na Marulićevoj kući u Papalićevoj ulici u Splitu (rad Klesarske škole Pučišća)
Otkrivanje ploce