Branko Jozić

Knjige

 1. Problem religijske ne/tolerancije, Laus, Split 1995.
 2. Bibliografija Marka Marulića: Prvi dio: tiskana djela (1477-1997), Književni krug Split 1998. (s B. Lučinom)
 3. Književni krug Split Marulianum: deset godina rada: (1996.-2005.), Književni krug Split 2006. (s B. Lučinom)
 4. Riječ u slici – repertorij kršćanske ikonografije, Književni krug Split 2009.

 Prijevodi s talijanskog

 1. Eric R. Dodds, Epoha tjeskobe: aspekti religioznog iskustva od Marka Aurelija do Konstantina, Laus, Split 1999.
 2. Cesare Ripa, Ikonologia, Laus, Split 2000.
 3. Mladen Parlov, Otajstvo Krista – uzor kršćanskog života prema Marku Maruliću, Književni krug Split – Marulianum, 2001.
 4. Marko Antonije de Dominis: Martellino: dijalog o sporu između Pape Pavla V. i prevedre Mletačke republike; Prvi proglas: Proglas monsinjora Marka Antuna De Dominisa, splitskog nadbiskupa o razlozima svoga odlaska iz Italije; Propovijed na prvu nedjelju došašća; Posveta londonskog izdanja Povijesti Tridentskog sabora Paola Sarpija (Pietro Soave Polano); Pismo grofu Gondomaru, španjolskom veleposlaniku u Engleskoj; Drugi proglas: obrazloženje povratka iz Engleske. // Izabrani radovi I, Lamaro, Split 2002, 35-71; 125-158; 172-173; 215-246.
 5. Girolamo Savonarola, O jednostavnosti kršćanskog života, Verbum, Split 2003; 2014.
 6. Ivan od Križa, Misli, Verbum, Split 2003; 2004; 2006; 2011 (s Andrijom Bonifačićem).
 7. Papinsko vijeće za kulturu; Papinsko vijeće za međureligijski dijalog: Isus Krist, donositelj žive vode: kršćansko promišljanje o New Ageu, Verbum, Split 2003.
 8. Ivan Pavao II, Ecclesia in Europa, Verbum, Split 2003.
 9. Kongregacija za nauk vjere, Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istog spola, Verbum, Split 2003.
 10. Dionigi Tettamanzi, Kršćanstvo i globalizacija, Verbum, Split 2003.
 11. Hernán Cortés i Gospa od Guadalupe u Španjolskoj; Znanstvena ispitivanja tilme; Kodeks “1548”. // Gospa Guadalupska. Priredio i uvodnu raspravu napisao Ivan Mužić, Naklada Bošković, Split 2003, 43-62.
 12. Homiletska građa [ulomci iz djela crkvenih otaca]. // Služba Božja, 1(2004), 122-146; 2(2004), 94-137; 3(2004), 85-114; 4(2004), 96-112; 2(2005), 197-226; 3(2005), 323-346.
 13. Romano Penna, Povijesno-kulturno okruženje kršćanskih početaka, Naklada Bošković, Split 2005.
 14. Benedikt XVI., Božja revolucija, Verbum, Split 2005.
 15. Fulgenzio Micanzio odvraća De Dominisa od namjere da se vrati u Rim; Izvod iz pisma Paola Sarpia Carletonu. // Ante Maletić: Skica za portret Marka Antuna De Dominisa, Lamaro, Split 2008, 101-113; 115-116.
 16. Marcello Pera, Zašto se trebamo zvati kršćanima, Verbum, Split, 2009.
 17. Benedikt XVI., Sveti Pavao, Verbum, Split, 2009.
 18. Rupnik, Marko Ivan, Križni put s razmatranjima crkvenih otaca, Verbum, Split 2010.
 19. Benedikt XVI.: Apostoli i prvi Kristovi učenici, Verbum, Split 2011.
 20. Benedikt XVI. – J. Ratzinger, Crkveni oci (Od Klementa Rimskoga do Augustina), Verbum, Split, 2011.
 21. Benedikt XVI. – J. Ratzinger, Učitelji (Oci i pisci prvoga tisućljeća), Verbum, Split 2011.
 22. Benedikt XVI. – J. Ratzinger, Misli o obitelji, Verbum, Split 2011.
 23. Andrea Riccardi, Ivan Pavao II.: biografija, Verbum, Split 2011.
 24. Ivan Pavao II. – K. Wojtyla, Muško i žensko stvori ih: kateheze o ljudskoj ljubavi, I-II, Verbum, Split 2012.
 25. Benedikt XVI. – J. Ratzinger, Naučiti vjerovati, Verbum, Split 2013.
 26. Papa Franjo, Ne dajte da vam ukradu nadu!, Verbum, Split 2013.
 27. Chiara Amirante, Samo ljubav ostaje: Novi obzori u paklu ulice, Novena, Zagreb 2013.
 28. Andrea Tornielli, Papa Franjo – Jorge Mario Bergoglio: cjelovita biografija – život, ideje i poruke, Verbum, Split 2013.
 29. Francois-Xavier Nguyen Van Thuan, Put nade: 1001 misao za radostan život, Verbum, Split 2014.
 30. Papa Franjo, Ne bojte se sanjati velike stvari: Papine poruke na Twitteru, Verbum, Split 2014.
 31. Papa Franjo, U potrazi za pravim blagom: jutarnje propovjedi iz Sv. Marte, Verbum, Split 2014.
 32. Andrea Tornielli, Giacomo Galeazzi, Papa Franjo, ova ekonomija ubija, Verbum, Split 2015.
 33. Papa Franjo – Jorge Mario Bergoglio, Samo nas ljubav može spasiti, Verbum, Split 2015.
 34. Pavao VI., Ispovijest vjere naroda Božjega, Verbum, Split 2015.
 35. Luciano Regolo, Bol postaje radost: padre Pio i Natuzza, dva života, jedna poruka, Novena, Zagreb 2015 (s J. Marcelićem).
 36. Priručnik o oprostima: Odredbe i povlastice, Verbum, Split 2015.
 37. Papa Franjo – Jorge Mario Bergoglio, Božje je ime Milosrđe, Verbum, Split 2016.
 38. Papa Franjo – Jorge Mario Bergoglio, Uzdignimo srca: jutarnje propovijedi iz Svete Marte 2, Verbum, Split 2016.

 Prijevodi s latinskog

 1. Apostolski oci I (Ignacije Antiohijski: Pisma, Polikarp: Poslanica Filipljanima, Polikarpovo mučeništvo), Verbum, Split 2010.
 2. Apostolski oci II (Didache; Klement Rimski, Pismo Korinćanima; Barnabina poslanica), Verbum, Split 2010.
 3. Apostolski oci III (Pseudo-Klementova homilija, Pismo Diognetu, Hermin Pastir), Verbum, Split 2011.
 4. Justin, Razgovor s Trifunom, Verbum, Split 2011.
 5. Justin, Apologije, Verbum, Split 2012.
 6. Tacijan, Govor Grcima, Verbum, Split 2012.
 7. Atenagora, Apologija; O uskrsnuću; Aristid, Apologija, Verbum, Split 2013.
 8. Teofil Antiohijski, Autoliku, Verbum, Split 2013.
 9. Klement Aleksandrijski, Koji se bogataš spašava, Verbum, Split, 2014.
 10. Montanej benediktinskog samostana Sv. Nikole u Trogiru iz 1190 (prijepis i prijevod). // Benediktinski samostan Sv. Nikole u Trogiru: Duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei, zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja (ur. Vanja Kovačić i Jozo Milanović), Trogir, 2014.

Znanstveni i stručni radovi

 1. Henohov lik u interpretaciji Filona Aleksandrijskog. // Crkva u svijetu, 3 (1992), 176-179.
 2. “Isus je Sin Božji”: ogled o genezi arijanizma. // Crkva u svijetu, 1-2 (1992), 65-77.
 3. Origen i problem slobode. // Crkva u svijetu, 1 (1993), 47-53.
 4. Obraćenje preme shvaćanjima antičkih mislilaca. // Crkva u svijetu, 2 (1993), 143-159.
 5. Rukopisni evanđelistar iz Sveučilišne knjižnice u Splitu. // Mogućnosti, 7/9 (1996) 69-80.
 6. Marko Marulić Splićanin i njegov dom. // Glasnik Društva bibliotekara Split, 5 (1997), 54-60.
 7. Marulić je za čitanje, a ne za nazdravičarstvo : razgovor s Brankom Jozićem, djelatnikom splitskog centra Marulianum / [razgovarala] Jelena Mandić. // Novi list, 6. 6. 1997, 12.
 8. Marulić u propovjedničkom kompendiju Serafina Razzija: prilog recepciji // Colloquia Maruliana VII (1998), 189–195.
 9. Ovozemaljska dobra u Marulićevu teološkom obzoru. // Colloquia Maruliana VIII (1999), 81–95.
 10. Religijska netolerancija u procesima dez/integracije. // Religija i integracija. Uredili I. Grubišić i S. Zrinščak, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 1999, 81-92.
 11. Rast u mudrosti – imperativ : Marulićevi filozofski stavovi. // Slobodna Dalmacija, 22. 4. 1999, 19.
 12. Philosophia Maruliana. // Colloquia Maruliana IX (2000), 477 –483.
 13. Marulić ponovno u Njemačkoj : nakon što je u Berlinu već podignut spomenik ocu naše književnosti. // Slobodna Dalmacija, 13. 8. 2000, 8.
 14. De novissimis Marka Marulića. // Colloquia Maruliana X (2001), 189–202.
 15. Marulićeva Judita kao miles Christi. // Colloquia Maruliana XI (2002), 187–205.
 16. Krist raspet u maslini – moderno klasično djelo; Raspeti Krist Kažimira Hraste za crkvu Marijina Uznesenja u Osoru. // Hrvatsko slovo, 9. 8. 2002, 18.
 17. Tijelo i osjetila: prilog Marulićevoj antropologiji. // Colloquia Maruliana XII (2003), 109–118.
 18. Književni krug Split i rad na Maruliću. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Ogranka Matice hrvatske Vinkovci, 20 (2003), 75-82. (potpisan: BJ)
 19. “Ovo činite meni na spomen!”. // Nova prisutnost, 1 (2003), 105-113.
 20. Nedopisani Marulićev životopis. // Colloquia Maruliana XIII (2004), 149–157.
 21. Od (ne)tolerancije do dijaloga i zajedništva. // Društvena istraživanja,14 (2005), 3=77, 545-564
 22. Dijalog kao modus vivendi. // Dijalogom do mira: zbornik radova u čast dr. Željku Mardešiću. Uredili B. Vuleta, A. Vučković i I. Milanović Litre, Franjevački institut za kulturu mira, Split 2005, 139-151.
 23. Otpor i predanje: Marulićevi nazori o autoritetu i posluhu. // Colloquia Maruliana XIV (2005), 285–291.
 24. Marko Antun de Dominis u sporu između Mletačke Republike i pape Pavla V. // Marko Antun de Dominis, splitski nadbiskup, teolog i fizičar: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 16. do 18. rujna 2002. godine u Splitu. Uredila V. Tudjina, Književni krug Split 2006, 119-133.
 25. Vizija ujedinjene Europe u pripadnika splitskoga humanističkog kruga. // Colloquia Maruliana XV (2006), 199–208.
 26. Marulić i pitanje antijudaizma. // Colloquia Maruliana XVI (2007), 119–130.
 27. Biografičnost Marulićevih epistolarnih tekstova. // Colloquia Maruliana XVII (2008), 149–156.
 28. Inter arma et gladios: Marulić i Dražoević. // Omiški ljetopis, 4 (2008), 193-198.
 29. Marulićevski krugovi (novi recepcijski prilozi). // Poslanje filologa: zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Uredili Tomislav Bogdan i Cvijeta Pavlović, Zagreb, FF Press, 2008, 281-294.
 30. Marulić i dualistička napast. // Colloquia Maruliana XVIII (2009), 239–248.
 31. “Hoć bit veće zdrav, s redom i s mirom pij…” : (Marulić o jelu, piću i postu). // Colloquia Maruliana XIX (2010), 237–247.
 32. Agonija u Maslinskom vrtu. // obljetnica crkve Sv. Roka, Medov Dolac 1760-2010 (prir. Mladen Vukasović), 2010, 9.
 33. Marulićeva demonologija. // Colloquia Maruliana XX (2011), 227–237.
 34. Marulić na Islandu i u Njemačkoj: Novi recepcijski krugovi hrvatskog klasika. // Vijenac, 449 ( 5. 2011), 12.
 35. Širenje Marulićevskih krugova: islandski prijevod i nepoznata njemačka izdanja dijela // Colloquia Maruliana XXI (2012), 209-224.
 36. Otium i negotium: Marulić o dokolici i radu. // Crkva u svijetu, 2 (2014), 248-258.
 37. Dva lika Marka Marulića: dvostruki odnos prema antičkom naslijeđu. // Colloquia Maruliana XXIII (2014), 197-211.
 38. Novi čvor u Marulićevoj društvenoj mreži: Otkriće prepiske Marka Marulića i pape Hadrijana VI.. // Vijenac, 555 (2015), 12-13.

 Prikazi

 1. Marko Marulić: Epistola ad Adrianum VI. P.M. = Poslanica Hadrijanu VI. = Epistole to pope Adrian VI. 1522 (NSB, KS Zagreb-CUS, Kačić Split, 1994, 7f. + 106 str.). // Colloquia Maruliana VI (1997), 274–277.
 2. Mladen Parlov: Il misterio di Cristo – modello di vita cristiana secondo Marco Marulić, Dissertatio ad Lauream (director Luigi Padovese), Pontificia universitas Gregoriana – Facultas Theologiae – Institutum spiritualitatis, Romae, 1996. – 488 (rukopis). // Colloquia Maruliana VI (1997), 277–280.
 3. Proslava 550. godišnjice rođenja Marka Marulića. // Colloquia Maruliana X (2001), 411– 418.
 4. Proslava 500. obljetnice nastanka Marulićeve // Colloquia Maruliana XI (2002), 541–547.
 5. Querido Marco… (Izložbe o Marku Maruliću u Španjolskoj). // Vijenac. (18. 4. 2002),
 6. Nedjeljka Paro: “Bibliografija Marka Marulića. Treći dio: radovi o Maruliću (1565-2000)” /Bibliography of Marko Marulić. Third Part: Works on Marulić (1565-2000). // Most ][The Bridge, 3/4 (2004), 3/4 (2004), 33.
 7. New cognitions: Days of Marko Marulić 2004 – scientific gathering. // Most ][The Bridge, 3/4 (2004), 3/4 (2004), 50-51.
 8. Zbornik radova o Marku Maruliću u povodu 550. obljetnice rođenja i 500. obljetnice njegove Judite 1450.-1501.-2001.. // Colloquia Maruliana XV (2006), 339–343.
 9. Mladen Parlov, Propagator fidei: s Marulom na putu, Crkva u svijetu, Split, 2012., 315 str.; Vraćanje duga velikom kršćanskom humanistu. // Zadarska smotra, 1-2 (2014), 251-254.
 10. Otvorena vrata u djelo Andrije Buvine: Međunarodni znanstveni skup Vratnice Andrije Buvine u splitskoj katedrali: 1214–2014. (Split, 23. i 24. rujna 2014). // Hrvatska revija 1 (2015), 86-88.

Katalozi

 1. Sakralna tiskana knjiga; izbor iz građe Odjela Specijalnih zbirki Sveučilišne knjižnice u Splitu; izložba u Pinakoteci Gospe od Zdravlja u Splitu, u čast Splićaninu, Bernardinu i njegovu Lekcionaru, od 3.-13. listopada 1995. godine, Sveučilišna knjižnica u Splitu, 1995 (s Vladom Lozićem).
 2. Knjige tiskane u XVI. stoljeću; katalog fonda Sveučilišne knjižnice u Splitu = Libri XVI. saeculo typis impressi; Catalogus fundi bibliothecae Universitatis studiorum Spalatensis, Sveučilišna knjižnica u Splitu, 1996.
 3. Marko Marulić: Rukopisi i izdanja = Manoscritti e edizioni; izložba u prigodi pastirskog pohoda Splitu Njegove Svetosti Ivana Pavla II. (Split, 4. X. 1998), Književni krug Split – Marulianum, 1998. (s B. Lučinom)
 4. Marko Marulić: Rukopisi i izdanja = Manoscritti e edizioni; izložba u prigodi međunarodnog skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća (Rim, 26-29. XI. 1998), Književni krug Split – Marulianum, 1998. (s B. Lučinom)
 5. Statut grada Splita: rukopisi i tiskana izdanja (katalog izložbe o sedamstotoj obljetnici: 1312-2012), Književni krug Split – Marulianum, (s A. Duplančićem i Ž. Radićem)

Bibliografije

 1. Essai de bibliographie des oeuvres imprimées de Marko Marulić (Judita, Evangelistarium, Institutio). // Cahiers Croates, 1/2 (1997) 155-174 (s B. Lučinom)
 1. Godišnje Bibliografije Marka Marulića u Colloquia Maruliana XI (2001), 571–587; XII (2002), 291–308 (s Ivanom Domaćinović); XIII (2003), 265–274; XIV (2004), 337–348; XV (2005), 321–330; XVI (2006), 345–353; XVII (2007), 319–328; XVIII (2008), 373–384; XIX (2009), 277–285; XX (2010), 377–383; XXI (2011), 259-267; XXII (2012) 217-222; XXIII (2014), 281-287; XXIV (2015), 255-262.
 1. Bibliografija o skupu = Bibliografia sul convegno. // Colloquia Maruliana XI (2000), 493-494.
 2. Bibliografija Marulićeve Judite. // Colloquia Maruliana XI (2001), 553–570. (s B. Lučinom)
 3. Bibliografija Colloquia Maruliana I – X (1992–2001). // Colloquia Maruliana XI (2001), 589–616.
 4. Bibliografija Colloquia Maruliana I-XX (1992-2011). // Colloquia Maruliana XI (2001), 269-­318.

Izložbe

 1. Marko Marulić: Rukopisi i izdanja = Manoscritti e edizioni; izložba u prigodi pastirskog pohoda Splitu Njegove Svetosti Ivana Pavla II. (Split, 4. X. 1998) (izložba i katalog; s B. Lučinom, 1998)
 2. Marko Marulić: Rukopisi i izdanja = Manoscritti e edizioni; izložba u prigodi međunarodnog skupa Marko Marulić, hrvatski pjesnik i katolički humanist: prijedlog za Europu trećeg tisućljeća (Rim, 26-29. XI. 1998) (izložba i katalog; s B. Lučinom, 1998)
 3. Pet stoljeća MarulićevaNaslidovan’ja: predavanje i izložba hrvatskih prijevoda De imitatione Christi Tome Kempenskog, u povodu 500. obljetnice dovršetka Marulićeva prijevoda Od naslidovan’ja Isukarstova (2000)
 4. Marulićeve knjige i rukopisi(u suradnji s NSK, Zagreb, Sveučilišnom knjižnicom, Split i Arheološkim muzejom, Split)
 5. Marulićeve knjige i rukopisi (katalog), Umjetnost Marulićeva doba u Splitu, Muzej grada Splita, 2001, 158-169.
 6. IzdanjaJudite; o petstotoj obljetnici njezina nastanka (s Nadom Vrsalović 2001)
 7. MM tragovi(obljetnička marulićevska događanja) (s Ivanom Domaćinović, 2002)
 8. Vasko Lipovac:Studije za Marulića (2005)
 9. Deset godina Marulianuma(s B. Lučinom, 2006)
 10. Knjige iz Marulićeve knjižnice (2009)
 11. 25 godina Marulićevih dana (s B. Lučinom, 2015)
 12. Pet stoljeća Marulićeva Evanđelistara (1516 – 2016) (s B. Lučinom, 2016)